Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – problematyka prawna

Egzekucja kontaktów z dzieckiem jest sposobem na przymuszenie przez Sąd drugiego z rodziców do prawidłowego wykonywania kontaktów i respektowania orzeczenia sądu bądź prawomocnej ugody lub innego porozumienia co do sposobu kontaktów z dzieckiem.

Przykład: mimo ugody sądowej z mocy której ojciec ma prawo odbierać dziecko w każdą środę tygodnia w godzinach 17:00 i obowiązek odwozić je do miejsca zamieszkania o godzinie 19:00 – matka dziecka nie respektuje tej ugody nie nie pozwala na kontakty ojca z dzieckiem

Warto podkreślić, że uregulowane kontakty z dzieckiem to nie tylko prawo ale też obowiązek rodzica. W ramach egzekucji kontaktów można domagać się od nierespektującego ich rodzica spełniania obowiązku kontaktów.

Przykład:  w sytuacji gdy ojciec dziecka mimo obowiązku kontaktów z dzieckiem w każdą środę tygodnie nie odbiera dziecka można domagać się egzekucji sądowej jego obowiązku.

Jak przebiega egzekucja kontaktów z dzieckiem?

Procedura sądowa – bowiem tylko sąd może dokonać egzekucji kontaktów – jest dwu etapowa.

  1. Pierwszy etap zagrożenie ukaraniem przez sąd obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej na wypadek nie realizowania kontaktów.
  2. Drugi etap to ukaranie osoby nie respektującej ustalonych kontaktów obowiązkiem zapłaty kwoty pieniężnej ustalonej w kroku pierwszym

Zagrożenie ukaraniem grzywną w sprawie o egzekucje kontaktów z dzieckiem

Na wniosek osoby domagającej się egzekucji kontaktów sąd rozpocznie procedurę egzekucji kontaktów. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu do którego należy dołączyć orzeczenie będące podstawą kontaktów, można też wskazać proponowaną wysokość ewentualnej grzywny.

Sąd przeprowadza rozprawę na której wysłuchuje strony i ich racje. Następnie po stwierdzeniu, że kontakty są zagrożone wydanie postanowienie, gdzie „grozi” osobie nie respektującej kontaktów nakazem zapłaty kwoty pieniężnej (np. 500 zł) za każdy przypadek nie respektowania kontaktów.

Nakazanie zapłaty grzywny

Osoba która posiada prawomocne orzeczenie o zagrożeniu zapłatą kary pieniężnej wobec osoby naruszającej kontakty może w przypadku gdyby krok pierwszy nie doprowadził do skutecznego wykonywania kontaktów złożyć wniosek do sądu o nałożenie kary pieniężnej za brak respektowania kontaktów.

W takim przypadku sąd przeprowadza postępowania stwierdza ile było naruszeń kontaktów oraz nakłada obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej określonej w kroku pierwszym na osobę która uniemożliwia czy utrudnia kontakty.

Czy sąd może zmusić do kontaktów z dzieckiem?

Obowiązujące przepisy dają sądowi możliwość wpływania na rodzica który nie wywiązuje się z kontaktów z dzieckiem, co oznacza, że można wymusić na nim prawidłowy przebieg wizyt. Warunkiem jest posiadania orzeczenia sądu określającego obowiązek kontaktów z dzieckiem oraz wystąpienie do sądu o egzekucję kontaktów.

Co robić gdy dziecko nie chce kontaktów z ojcem czy matką?

Jeśli kontakty rodzica z dzieckiem są ustalone  (np. w ugodzie sądowej, wyroku rozwodowym itp.) a do takich kontaktów nie dochodzi ponieważ nie chce tego dziecko zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2022 r. nie można ukarać drugiego rodzica zapłatą kwoty pieniężnej.

Stąd też w obecnym porządku prawnym wola dziecka co do kontaktów z rodzicem ma wpływ na egzekucję kontaktów z dzieckiem

Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się ze mną!

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?