Kontakty z dzieckiem

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Kontakty z dzieckiem ustalenie

Tego typu sprawy mogą być częścią sprawy o rozwód gdzie sąd orzeka o kontaktach z dziećmi jak też niezależnej sprawy gdzie niezbędne jest ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Ten ostatni przypadek najczęściej dotyczy sytuacji gdy dziecko pochodzi ze związku rodziców którzy nie zawarli małżeństwa.

W ramach tej kategorii spraw możliwie jest uregulowanie nie tylko kontaktów rodzica z dzieckiem, ale też dziecka z krewnymi np. kontaktów babci czy dziadków z dzieckiem.

Zgodnie z artykułem 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 k.r.o paragraf 1).

Prawo określa, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Skype, Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram itp). 

Wyróżniamy zatem kontakty bezpośrednie (np. spotkanie z dzieckiem na spacer) jak i kontakty pośrednie (np. rozmowa na Messengerze)

Należy podkreślić, że Władza rodzicielska, w szczególności pozbawienie władzy rodzicielskiej albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie ma wpływu na prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem. To, że ktoś ma ograniczoną władze rodzicielską do np. prawie dowiadywanie się o postępach dziecka w nauce, albo nawet pozbawiony jest władzy rodzicielskiej nie pozbawia go prawa do kontaktów z dzieckiem.

Modelowo kontakty z dzieckiem powinny być ustalone wspólnie pomiędzy rodzicami żyjącymi osobno, czy pomiędzy rodzicami i krewnymi czy rodzicem pod pieczą którego dziecko pozostaje i krewnymi dziecka. Jednak, nie rzadko życie dalece odbiega od rzeczywistości i w przypadku braku porozumienia co do sposobu kontaktów konieczne jest ich uregulowanie przez Sąd. Możliwe jest również regulowanie kontaktów przed mediatorem więcej tutaj (kliknij tu)

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przez Sąd

Postępowanie sądowe o ustalenie kontaktów rozpoczyna się na wniosek złożony do Sądu.

Sprawę rozpoznaje sąd rejonowy wydział rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Nie ma jednego wzoru takiego wniosku, albowiem każda sprawa o ustalenie kontaktów jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

We wniosku tym niezbędne jest wskazanie proponowanego sposobu kontaktów z dzieckiem. Można np. wskazać, że kontakty te będą odbywać się w każdą środę od godziny 17:00 do godziny 19:00 oraz w I-wszy i III-ci weekend miesiąca, ze wskazaniem konkretnych godzin kiedy chcemy odebrać dziecko oraz kiedy chcemy odwieźć dziecko do miejsca jego zamieszkania.

Niezbędnym elementem wniosku z punktu widzenia interesu strony wydaje się wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy, tak aby już od dnia jego wydania te kontakty były możliwe więcej o tym wniosku tutaj (kliknij tu)

Ile kosztuje sprawa o ustalenie kontaktów?

Opłata sądowa od sprawy o ustalenie kontaktów wynosi 100 zł (stan na 2023 r.)

W sprawie może zajść konieczność przeprowadzenie przez Sąd wywiadu kuratora w związku z czym przeważnie zaliczkę na taki dowód musi uiścić wnioskodawca koszt: poniżej 100 do 200 zł. Jeśli sprawa będzie wymagała dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (co to za instytucja i czym się zajmuje dowiesz się tutaj) koszty sprawy wzrosną od kilkuset złotych nawet do 1000 zł

Ile kosztuje adwokat w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Koszty adwokata są zróżnicowane. Zawsze jak w każdej sprawie zależą od indywidualnego przypadku gdyż każda sprawa jest inna i ma swoją specyfikę. Taniej wyniesie prowadzenie sprawy przez adwokata gdy istnieje wstępne porozumienie między klientem a drugim rodzicem co do kontaktów z dzieckiem, a inne w sprawie która z uwagi na stopień konfliktu może potrwać nawet kilka lat.

Chcesz się dowiedzieć ile kosztować Cię będzie adwokat Rzeszów ustalenie kontaktów? Nie wiesz od czego zacząć taką sprawę skontaktuj się z nami. Zadzwoń lub napisz odpowiemy na każde pytanie!

Przebieg sprawy sądowej o ustalenie kontaktów

Sąd w tej sprawie po wpłynięciu wniosku przeprowadzi rozprawę na której przesłucha strony. Może zlecić wywiad kuratora do oceny sytuacji bytowej itp. Stron. Może również zlecić przeprowadzenie opinii przez OZSS.

Ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów?

Sprawy tego typu trwają w zależności do stopnia skonfliktowania stron. Oczywiście należy wziąć pod uwagę fakt, że z uwagi na ogólne problemy sądownictwa liczyć się trzeba z tym, że na samą rozprawę strona może czekać kilka do kilkanaście miesięcy.

Natomiast dla samych kontaktów pomaga ich wcześniejsze zabezpieczenie które pozwala na wstępne uregulowanie tych kontaktów na czas procesu.

Ogólnie im bardziej konfliktowa sprawa wymagająca dowodów w postaci opinii OZSS tym dłużej trwa.

Postanowienie o ustaleniu kontaktów

Sprawę sąd kończy wydając postanowienie o ustaleniu kontaktów o ile wcześniej strony np. nie zawarły ugody w toku procesu lub przed mediatorem.

Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem?

W przypadku braku zgody stron na określony sposób kontaktów ustali je sąd biorąc pod uwagę to co ustalił w toku sprawy.

Może np. ustalić, że przykładowo:

  • ojciec dziecka będzie mógł go zabierać do siebie co wtorek od godziny 18:00 do godziny 19:30 i będzie miał obowiązek go odwieźć o tej godzinie do miejsca zamieszkania.

Sąd może też np. ustalić, że:

  • ojciec będzie się widywał z dwójką swoich dzieci co drugi weekend w miesiącu od piątku od godziny 16:30 do niedzieli do 14:00 co oznacza, że dzieci będą miały prawo nocować u ojca na weekendzie.

Sąd może też i często reguluje kontakty w okresie świąt jak i ferii zimowych i wakacji

  • np. przyznając rodzicowi który chce kontakty I-szy tydzień ferii zimowych na kontakty z dzieckiem czy też przyznając rodzicowi chcącemu ustalić kontakty prawo do nich w okresie wakacji np. w od 1 do 14 sierpnia z prawem dziecka do noclegów u niego i prawem zabrania dziecka na wyjazd wakacyjny.

Chcesz uregulować kontakty z dzieckiem adwokat? Zabezpieczyć je na czas postępowania? Skonsultować sprawę skontaktuj się z Kancelarią kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?