Odroczenie wykonania kary

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Z tego artykułu dowiesz się na czym polega odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Skazanie wyrokiem karnym na karę pozbawienia wolności łączy się z obowiązkiem odbycia tej kary w zakładzie karnym. Nie zawsze jednak skazany będzie zmuszony od razu po wyroku trafić za kratki. Prawo przewiduje bowiem instytucję odroczenia wykonania kary.

Jaką karę można odroczyć w ramach odroczenia wykonania kary?

Można odroczyć karę pozbawienia wolności oraz karę ograniczenia wolności. Odroczyć można tylko karę której skazany nie zaczął wykonywać.

Co daje odroczenie wykonania kary?

Na czas odroczenia skazany nie będzie miał obowiązku odbywać kary w zakładzie karnym. Odroczenie kary jednak nie powoduje, że obowiązek odsiadki w zakładzie karnym „zniknie” w dalszym ciągu skazany będzie obowiązany wykonać karę tak przewiduje kodeks karny wykonawczy.

Kiedy sąd odroczy wykonanie kary pozbawienia wolności?

Wyróżniamy dwie podstawy w oparciu o które sąd orzeka o odroczeniu wykonania kary. Podstawę tych odroczenie stanowi artykuł 151 kodeksu karnego wykonawczego. Tekst aktu prawnego znajdziesz pod tym linkiem

Podstawa pierwsza – obowiązkowe odroczenie

Sąd obowiązkowo odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Wówczas sąd odracza ją do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

W razie stwierdzenia zaistnienia takiej choroby, co najczęściej sąd ustala w oparciu o opinię właściwego biegłego dochodzi do obowiązkowego odroczenia wykonania kary do czasu „wyleczenia” choroby.

Podstawa druga – fakultatywne odroczenie

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Ile razy można odraczać karę pozbawienia wolności?

Kodeks karny wykonawczy przewiduje, że odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

odroczenie kary wykonania sprawy karne rzeszow krosno przemysl jaslo

Jakie są obowiązki przy odroczeniu kary pozbawienia wolności?

Poza oczywistym obowiązkiem przestrzegania porządku prawnego (nie popełniania przestępstw) odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Jak odroczyć karę pozbawienia wolności?

Niezbędne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego który wydał wyrok w sprawie w pierwszej instancji. We wniosku należy wskazać podstawy w oparciu o które skazany domaga się udzielenie odroczenia wykonania kary, chociażby dołączając dokumentację medyczną (dla wykazania podstawy obligatoryjnej) czy dowodów dokumentujących jego trudną sytuację rodzinną (podstawa fakultatywna.

Sąd udziela odroczenia po przysłuchaniu skazanego i przeprowadzenia w tym celu posiedzenia sądowego, w drodze postanowienie. Na odmowę udzielenia odroczenie wykonania kary przysługuje skazanemu zażalenie.

Warunkowe zawieszenie kary która wcześniej była odroczona

Jeżeli wymierzona kara nie przekracza 1 roku pozbawienia wolności, w razie gdy skazanemu sąd udzielił odroczenia na okres przynajmniej 1 roku, na podstawie art. 152 § 1 kodeks karny wykonawczy. Sąd na wniosek skazanego lub kuratora sądowego może orzec o warunkowym zawieszeniu jej wykonania. Zauważyć trzeba, że – tak jak przy odroczeniu na podstawie art. 151 k.k.w. – sąd nie ma jednak takiego obowiązku. Wniosek o zawieszenie kary także składa się do sądu, który orzekał w I instancji, i podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Czy możliwe jest wykupienie się od kary więzienia?

Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują możliwości „wykupienia się” od bezwzględnej kary pozbawienia wolności (czyli nie zawieszonej kary pozbawienia wolności). W takim przypadku należy podjąć zupełnie inne kroki.

Szukasz prawnika do odroczenie wykonania kary? Uważasz, że z powodu choroby bądź sytuacji rodzinnej nie możesz trafić do zakładu karnego? Skontaktuj się z Kancelarią już teraz – kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?