Opieka naprzemienna

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Opieka naprzemienna z artykułu dowiesz się więcej w tej tematyce. Z tematyką kontaktów z dzieckiem związana jest też kwestia opieki naprzemiennej lub pieczy naprzemiennej. W żadnym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdziemy pojęcia pieczy naprzemiennej ani jej prawniczej definicji. Jest to instytucja prawna która – jak dotychczas – nie jest uregulowana przepisami prawa

Co to jest opieka naprzemienna?

Polega ona na pełnieniu przez rodziców opieki nad dzieckiem naprzemiennie w równych okresach. Dziecko na zmianę przebywa przez dłuższy okres czasu u jednego rodzica. Przykładowo 2 tygodnie dziecko przebywa u ojca, a pozostałe 2 tygodnie miesiąca u matki.

Czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka?

Wielu psychologów twierdzi, że opieka naprzemienna jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla dziecka przy rozstaniu rodziców. Możliwość zbudowania takiej samej więzi emocjonalnej z mamą oraz tatą wpływa na lepszą kondycję psychiczną malca oraz zapewnia mu większe poczucie bezpieczeństwa.

Jak ustanowić opiekę naprzemienną?

Przy zgodzie obojga rodziców na opiekę naprzemienną wprowadzić ją można w drodze porozumienia rodzicielskiego bądź innego rodzaju ugody. Możliwe jest też jej wprowadzenia przez ugodę zawartą przed mediatorem. W przypadku braku porozumienia między rodzicami opiekę naprzemienną orzec może sąd.

Kiedy sąd może orzec opiekę naprzemienną?

Sąd orzeka taki sposób opieki nad dzieckiem w wyroku rozwodowym jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka lub w innym postępowaniu na podstawie wniosku o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Alimenty przy opiece naprzemiennej

Opieka naprzemienna nie wyłącza konieczności alimentacji dziecka. Przy opiece naprzemiennej są zatem alimenty, ale mogą one być uregulowane inaczej niż w „zwykłej” opiece z uwagi na specyfikę tego rodzaju opieki. Możliwe zatem, że obowiązek alimentacyjny może wtedy obciążać np. oboje rodziców po połowie. Skoro bowiem np. 2 tygodnie dziecko jest u jednego rodzica 2 tygodnie u drugiego przyjąć należy, że obowiązek dostarczenia środków utrzymanie dziecku powinny być rozłożony po równo.

Co potrzeba do ustanowienia opieki naprzemiennej?

Z mojego doświadczenia jak też z bogatego orzecznictwa sądów wynika, że warunkiem ustanowienia opieki naprzemiennej przez sąd jest brak większego konfliktu pomiędzy małżonkami i ich pełna zgoda co do takiego sposobu opieki nad dzieckiem. Jeśli strony są silnie skonfliktowane nie współdziałając ze sobą w kwestiach związanych z dzieckiem trudno uznać, że będą współdziałać w taki sposób aby opieka naprzemienna „działała”

Również sprzeciw jednego rodzica wobec takiego sposobu opieki nad dzieckiem w praktyce orzeczniczej przemawia za brakiem zgody sądu na taki sposób uregulowania opieki.

Zalety i wady opieki naprzemiennej

Zalety opieki naprzemiennej:

  • indywidualny kontakt z każdym z rodziców,
  • większa swoboda w kontaktach z rodzicami i innymi członkami rodziny,
  • możliwość budowania równych relacji z obojgiem rodziców

Wady opieki naprzemiennej

  • brak stabilizacji dla młodszych dzieci,
  • problemy natury logistycznej,
  • koszty związane z przystosowaniem przez oboje rodziców pokoju dziecka, zapewnieniu mu u każdego z rodziców rzeczy osobistych.

Powyższe zestawienie pochodzi ze strony: https://poradnikpracownika.pl/-opieka-naprzemienna-nad-dzieckiem-co-to-takiego-i-w-jakich-sytuacjach-moze-byc-stosowana

Potrzebujesz porady w ustanowieniu opieki naprzemiennej? Maszy pytanie? Szukasz adwokata – napisz do mnie kontakt tutaj.

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?