Przerwa w karze

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Z tego artykułu dowiesz się na czym polega i czym jest przerwa w karze pozbawienia wolności.

W przypadku gdy skazany rozpoczął wykonywanie kary pozbawienia wolności Sąd penitencjarny którym jest Sąd Okręgowy może udzielić mu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na określony czas.

Na czym polega przerwa w karze pozbawienia wolności?

W przypadku gdy sąd penitencjarny orzeknie przerwę w wykonaniu kary – skazany opuszcza zakład karny, wychodzi na wolność na czas określony w orzeczeniu sądu.

Kiedy sąd orzeka przerwę w karze pozbawienia wolności?

Sąd Penitencjarny udzieli przerwy– obligatoryjnie – w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

Natomiast sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Art.  153 kodeksu karnego wykonawczego

§  1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 kodeksu karnego wykonawczego do czasu ustania przeszkody.

§  2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

§  2a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego.

Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy – tekst ustawy tutaj

Kto może złożyć wniosek o przerwę w karze?

Wniosek o udzielenie przerwy może m.in. złożyć sam skazany, jego obrońca, ale również prokurator, kurator zawodowy, czy administracja zakładu karnego. Najnowsza nowelizacja przepisów dopuściła możliwość aby z wnioskiem o przerwę w karze wystąpił sam Dyrektor zakładu karnego.

Jaki sąd rozpoznaje wniosek o przerwę w karze?

Sprawy o przerwę rozpoznaje sąd penitencjarny którym jest sąd okręgowy. Właściwym sądem jest sąd okręgu którego znajduje się zakład karny w którym skazany został osadzony

Jak ubiegać się o przerwę w karze?

Należy złożyć wniosek do sądu penitencjarnego, który podlega opłacie w kwocie 60 zł (stan na 2023 r.) Wniosek należy umotywować wskazując na przyczynę uzasadniającą udzieloną przerwę.

Sąd orzeka o udzieleniu bądź odmowie udzielenia przerwy po wysłuchaniu skazanego, na posiedzeniu z udziałem prokuratora oraz przedstawiciela zakładu karnego w którym osadzony jest skazany. W tego typu sprawach sąd posiłkuje się opinią zakładu karnego o skazanym jak też wnioskami z przeprowadzonego wywiadu kuratora w miejscu zamieszkania skazanego. Na postanowienie o odmowie udzielenia przerwy służy zażalenie.

§  5.  Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Jest on również właściwy do orzeczenia przerwy, jeżeli skazany nadal przebywa na wolności.

Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy

Szukasz adwokata do przerwa w karze? Uważasz, że z powodu choroby bądź sytuacji rodzinnej musisz opuścić zakład karny? Skontaktuj się z Kancelarią już teraz – kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?