Rozwód online w sposób zdalny

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Rozwód online w sposób zdalny. Rozwiązanie możliwe obecnie dla osób mieszkających w Polsce jak i dla osób mieszkających zagranicą. W dzisiejszych czasach technologia przenika niemal każdą sferę naszego życia, a rozwody nie są wyjątkiem. Proces, który kiedyś wymagał obecności w sądzie, teraz może zostać przeprowadzony zdalnie. W mojej praktyce spotykam się z przypadkami gdy jeden lub obydwoje z małżonków którzy nie mieszkają razem mieszka zagranicą, stąd też takie rozwiązanie umożliwia przejście procedury rozwodowej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie.

Rozwód online – dopuszczalność

W takich przypadkach gdy właściwy w sprawie rozwodu jest sąd polski (kiedy sąd polski jest właściwy w sprawie rozwodu) mimo nieobecności jednego z małżonków w Polsce Kancelaria pomaga przeprowadzić rozwód.

Rozwód online – procedura

Mimo dopuszczalności rozwodu online zdalnego w dalszym ciągu w tej sprawie niezbędne jest faktyczne złożenie dokumentów sądowych tj. pozwu do Sądu. Dopiero sama rozprawa rozwodowa odbywa się w sposób zdalny. Niezbędne przy tym jest aby strona:

  • zawarła wniosek o jej przesłuchanie zdalne
  • podała dane potrzebne sądowi do przesłania linka do takiej rozprawy.

Nie wiesz czy Twoja sytuacja umożliwia rozwod online? Możesz skonsultować swoją sprawę z Kancelarią kliknij tutaj

Jak pomagam:

  • zdalny kontakt z klientem – jeśli to Ty aktualnie przebywasz zagranicą przy sporządzaniu pozwu korzystamy z maila, whats-up czy skype dzięki temu nie musisz osobiście być w Kancelarii,
  • jeśli to Ty przebywasz zagranicą wnosimy aby sąd przesłuchał Cię online za pomocą telekonferencji tak abyś nie musiał być osobiście w sądzie,
  • pomagamy pozyskać dokumentację z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebną do rozwodu (jakie dokumenty potrzebne sąd do rozwodu)
  • dochodzimy alimentów w tym przed Komornikiem gdy wymaga tego sprawa,
  • jeśli pozwany małżonek nie ma miejsca zamieszkania – lub nie jesteś w stanie go ustalić – podejmujemy działania w celu przeprowadzenia rozwodu pod jego nieobecność (kurator nieznanego z miejsca pobytu małżonka w sprawie rozwodowej)
rozwod online zdalny

Rozwód online a zmiana przepisów w 2024 r.

W 2024 r. doszło do zmiany przepisów w zakresie rozwodu online. Zgodnie z nowymi przepisami art. 154 podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Przepisów o posiedzeniu zdalnym w tym przypadku się nie stosuje się, chyba że wszyscy uczestnicy czynności przebywają w budynkach sądowych. Z kolei „nowy” art. 427 (odnoszący się do tzw. spraw małżeńskich) zakłada, że posiedzenia m.in. dotyczące rozwodu odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu dowodu na odległość w ramach posiedzenia zdalnego, jeżeli w istotny sposób przyspieszy to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się znacznie do zaoszczędzenia kosztów (więcej tutaj https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zmiany-w-zdalnych-rozprawach-rozwodowych,526146.html)

Co prawda sprawa rozwodowa co do zasady odbywa się przy drzwiach zamkniętych i na taką wstęp ma tylko określony katalog osób, ale ustawodawca nowelizując przepisy dopuścił możliwość rozprawy zdalnej gdy obie strony się na to zgodzą. Natomiast w dalszym ciągu przesłuchanie jednej ze stron może odbyć się zdalnie z uwagi na treść zmienionego artkułu 427 kpc in fine.

Jeśli jesteś cudzoziemcem w związku małżeńskim z obywatelką/obywatelem polskim i chcesz się rozwieść również pomagamy w przeprowadzeniu rozwodu – kliknij tutaj po angielską

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?