separacja adwokat rzeszow prawnik kancelaria

Separacja

Czym jest separacja?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Czym zatem jest separacja?

Separacja jest alternatywnym sposobem dla małżonków którzy z różnych powodów np. religijnych nie chcą aby sąd orzekł rozwód lub uważają że w przyszłości mogą jeszcze powrócić do małżeństwa.

Kiedy sąd może orzec separację?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia sąd może orzec separacja adwokat rzeszow.

Czym jest rozkład pożycia?

Zupełny rozkład pożycia to stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Nie jest wymagane aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą oni w dalszym ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale musi ustać między nimi wieź duchowa – emocjonalna, nie współżyją oni ze sobą, a więź gospodarcza jest zerwana. W przeciwieństwie do rozwodu – zerwanie więzi pomiędzy małżonkami nie musi być trwałe -małżonkowie zatem nie wykluczają że kiedyś wrócą do siebie.

Ważne!

Przy orzekaniu separacji podobnie jak przy rozwodzie można domagać się orzeczenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Oczywiście w przypadku separacji sąd musi uregulować kwestie związane z wspólnymi dziećmi małoletnimi stron (alimenty na dzieci, władza rodzicielska, kontakty itp. Małżonek nie będąc winnym rozpadu małżeństwa może domagać się alimentów również dla siebie.

Pamiętaj!

Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą więc zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Nie mogą też powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa

Separacja a rozwód

Separacja ma podobne skutki prawne jak rozwód. Po jej orzeczeniu zniesiony zostaje wspólny majątek małżonków, Urząd Stanu Cywilnego zamieszcza w aktach stanu cywilnego wzmiankę o separacji, są płacone alimenty na dzieci itp. Separacja natomiast umożliwia w przyszłości powrót do małżeństwa poprzez uchylenie separacji.

Dodatkowo dla osób których religia (np. katolicy) wyklucza dopuszczalność rozwodu separacja stanowi jedyną formę akceptowalnego rozstania się małżonków. Wyklucza jednak ponowne małżeństwo oraz powrót do poprzedniego nazwiska.

Separacja powoduje rozluźnienie więzi małżeńskiej ale nie jej zerwanie. W zasadzie po orzeczeniu separacji nie ma przeszkód do zawarcia nowego związku nieformalnego ale ponowne małżeństwo póki nie ma rozwodu jest wykluczone!

Pamiętaj, że jeśli uzyskasz separacja adwokat rzeszow, a w przyszłości będziesz chciała/chciał rozwodu musisz wszcząć odrębny proces o rozwód, który oczywiście będzie dużo prostszy gdy wcześniej sąd orzekł separację.

Kiedy separacja a kiedy rozwód?

Każdy przypadek jest indywidualny. Warto skontaktować się z kancelarią i skonsultować kiedy właściwa będzie dla Ciebie separacja a kiedy rozwód.

Ogólnie rzecz ujmując gdy z przyczyn religijnych nie chcesz rozwodu jedyną opcją pozostaje separacja. Nadto jeśli dostrzegasz szansę na powrót do wspólnego pożycia i uratowania małżeństwa w przyszłości rozwiązaniem może być separacja. W każdym innym przypadku, szczególnie gdy jesteś zdecydowana/zdecydowany, żeby małżeństwo definitywnie zakończyć wskazane wydaje się orzeczenie rozwodu.

Przy separacji możliwa jest również mediacja czy w wyniku skierowania na nią przez sąd w toku sprawy, czy na wcześniejszym etapie przed sądowym. Kancelaria uczestniczy i pomaga w postępowaniach mediacyjnych. Więcej o mediacji dowiesz się klikając tutaj

Ważne!

Mimo, że Ty chcesz separacji drugi małżonek może domagać się w tym samym procesie rozwodu.

Zalety separacji:

 • dla osób religijnych których religia wyklucza rozwód – w zasadzie jedyna forma uchylenia małżeństwa przed sądem świeckim

 • więź małżeńska ulega rozluźnieniu, ale nie zerwaniu,

 • nie ma prawnych przeszkód, aby po orzeczeniu separacji jeden z małżonków pozostawał
  w konkubinacie z innym partnerem

 • po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy,

 • po orzeczeniu separacji zniesiony jest ustrój wspólnoty majątkowej małżeńskiej,

 • nie ma limitu czasowego ile ma trwać separacja,

 • może być zniesiona przez sąd i małżonkowie mogą wrócić do małżeństwa

 • umożliwia domaganie się tego samego co w rozwodzie: wina, alimenty, regulowanie sytuacji dziecka,

Wady separacji:

 • strony w dalszym ciągu pozostają małżonkami,

 • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą więc zawrzeć nowego związku małżeńskiego

 • nie mogą też powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa

 • jeśli jeden małżonek domaga się w procesie separacja adwokat rzeszow drugi może chcieć rozwodu –
  i ostatecznie sąd może orzec rozwód

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu jesteś zdecydowany/zdecydowana na rozwód poznaj ofertę rozwodów prowadzonych przez naszą Kancelarię kliknij tutaj

Sprawy o separację adwokat rzeszow w Kancelarii prowadzą:

Adwokat Rzeszów Szmigiel

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

Artykuły
O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!