Separacja – czym jest?

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Separacja z tego artykułu dowiesz się czym jest separacja? Czym różni się od rozwodu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków

Czym zatem jest separacja?

Separacja jest alternatywnym sposobem dla małżonków którzy z różnych powodów np. religijnych nie chcą aby sąd orzekł rozwód lub uważają że w przyszłości mogą jeszcze powrócić do małżeństwa.

Kiedy sąd może orzec separację?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia sąd może orzec separację.

Czym jest rozkład pożycia?

Zupełny rozkład pożycia to stan polegający na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Nie jest wymagane aby małżonkowie mieszkali osobno – mogą oni w dalszym ciągu pozostawać pod wspólnym dachem, ale musi ustać między nimi wieź duchowa – emocjonalna, nie współżyją oni ze sobą, a więź gospodarcza jest zerwana. W przeciwieństwie do rozwodu – zerwanie więzi pomiędzy małżonkami nie musi być trwałe -małżonkowie zatem nie wykluczają że kiedyś wrócą do siebie.

Ważne!

Przy orzekaniu separacji podobnie jak przy rozwodzie można domagać się orzeczenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Oczywiście w przypadku separacji sąd musi uregulować kwestie związane z wspólnymi dziećmi małoletnimi stron (alimenty na dzieci, władza rodzicielska, kontakty itp. Małżonek nie będąc winnym rozpadu małżeństwa może domagać się alimentów również dla siebie.

Pamiętaj!
Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą więc zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Nie mogą też powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa

Separacja a rozwód

Dodatkowo dla osób których religia (np. katolicy) wyklucza dopuszczalność rozwodu separacja stanowi jedyną formę akceptowalnego rozstania się małżonków. Wyklucza jednak ponowne małżeństwo oraz powrót do poprzedniego nazwiska.

Separacja ma podobne skutki prawne jak rozwód. Po jej orzeczeniu zniesiony zostaje wspólny majątek małżonków, Urząd Stanu Cywilnego zamieszcza w aktach stanu cywilnego wzmiankę o separacji, są płacone alimenty na dzieci itp. Separacja natomiast umożliwia w przyszłości powrót do małżeństwa poprzez uchylenie separacji.

Separacja powoduje rozluźnienie więzi małżeńskiej ale nie jej zerwanie. W zasadzie po orzeczeniu separacji nie ma przeszkód do zawarcia nowego związku nieformalnego ale ponowne małżeństwo póki nie ma rozwodu jest wykluczone!

Pamiętaj, że jeśli uzyskasz separację, a w przyszłości będziesz chciała/chciał rozwodu musisz wszcząć odrębny proces o rozwód, który oczywiście będzie dużo prostszy gdy wcześniej sąd orzekł separację.

Kiedy separacja a kiedy rozwód?

Każdy przypadek jest indywidualny. Warto skontaktować się z kancelarią i skonsultować kiedy właściwa będzie dla Ciebie separacja a kiedy rozwód.

Ogólnie rzecz ujmując gdy z przyczyn religijnych nie chcesz rozwodu jedyną opcją pozostaje separacja. Nadto jeśli dostrzegasz szansę na powrót do wspólnego pożycia i uratowania małżeństwa w przyszłości rozwiązaniem może być separacja. W każdym innym przypadku, szczególnie gdy jesteś zdecydowana/zdecydowany, żeby małżeństwo definitywnie zakończyć wskazane wydaje się orzeczenie rozwodu.

Przy separacji możliwa jest również mediacja czy w wyniku skierowania na nią przez sąd w toku sprawy, czy na wcześniejszym etapie przed sądowym. Kancelaria uczestniczy i pomaga w postępowaniach mediacyjnych. Więcej o mediacji dowiesz się klikając tutaj

Ważne!
Mimo, że Ty chcesz separacji drugi małżonek może domagać się w tym samym procesie rozwodu.

Zalety separacji:

 • dla osób religijnych których religia wyklucza rozwód – w zasadzie jedyna forma uchylenia małżeństwa przed sądem świeckim
 • więź małżeńska ulega rozluźnieniu, ale nie zerwaniu,
 • nie ma prawnych przeszkód, aby po orzeczeniu separacji jeden z małżonków pozostawał
 • w konkubinacie z innym partnerem
 • po orzeczeniu separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy,
 • po orzeczeniu separacji zniesiony jest ustrój wspólnoty majątkowej małżeńskiej,
 • nie ma limitu czasowego ile ma trwać separacja,
 • może być zniesiona przez sąd i małżonkowie mogą wrócić do małżeństwa
 • umożliwia domaganie się tego samego co w rozwodzie: wina, alimenty, regulowanie sytuacji dziecka,

Wady separacji:

 • strony w dalszym ciągu pozostają małżonkami,
 • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą więc zawrzeć nowego związku małżeńskiego
 • nie mogą też powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa
 • jeśli jeden małżonek domaga się w procesie separacja drugi może chcieć rozwodu i ostatecznie sąd może orzec rozwód

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu jesteś zdecydowany/zdecydowana na rozwód lub separację skontaktuj się ze mną kontakt tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?