goverment

Sprawy administracyjne

Kancelaria prowadzi sprawy administracyjne (Adwokat w Rzeszowie), z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. W ramach tej specjalizacji pomagamy Klientom m.in. w następujących sytuacjach:

  • Sporządzanie wniosków do organów administracyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu wszczęcia postępowań administracyjnych,
  • Reprezentacja Klientów w toku postępowań administracyjnych z zakresu m.in. prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, inwestycji w zakresie budowy wież telefonii komórkowej, legalizacji samowoli budowlanej, z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony danych osobowych, prawa wodnego itd.
  • Sporządzania odwołań od decyzji organów administracji, oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  • Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed licznymi organami kontroli,
  • Reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania;
  • Sporządzanie skarg o stwierdzenie nieważności decyzji;
  • Koncesje, licencje, zezwolenia,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Inne sprawy związane z prawem administracyjny

Prowadziliśmy liczne postępowania administracyjne zakończone pozytywnymi decyzjami dla naszych Klientów, czy to od ich początkowego etapu inicjując sprawę złożeniem wniosku, czy to broniąc interesów Klienta przed sądami administracyjnymi. Zapewniamy profesjonalne podejście do Twojej sprawy, zaangażowanie i fachowość Powierz nam swoją sprawy administracyjne adwokat rzeszów. Skontaktuj się z nami!