Uchylenie alimentów

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Uchylenie alimentów to złożona problematyka obejmująca kwestię uchylenia alimentów na rzecz byłego małżonka zasądzonych w wyroku rozwodowy, uchylenia alimentów na rzecz dziecka zarówno małoletniego jak i dorosłego. W tym artykule postaram się wyjaśnić wszystkie te kwestie.

Uchylenie alimentów na rzecz byłego małżonka

Zgodnie z art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Dodatkową możliwością uchylenia tychże alimentów jest pozew o uchylenie alimentów jest art 144 (1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego który mówi, że Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Z tych przepisów wynikają zatem trzy sytuacje gdy można domagać się uchylenia alimentów na rzecz byłej żony/byłego męża:

  • były małżonek/była małżonka zawarła ponownie związek małżeński
  • upłynął okres 5 lat płacenia alimentów od dnia orzeczenia rozwodu stron w sytuacji gdy alimenty płaci osoba która nie była wyłączenie winna rozwodowi albo sąd nie orzekł rozwodu z winy obu stron
  • dalsze płacenie alimentów na rzecz byłego małżonka/małżonki jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

O ile dwie powyższe sytuacji są jak się wydaje oczywiste to pozostaje pytanie kiedy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Przykładem takiej sprzeczności dalszego płacenia alimentów z zasadami współżycia społecznego jest sytuacja, w której uprawniony do alimentów małżonek od dłuższego czasu żyje w związku z inną osobą, z nią prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i celowo nie zawiera kolejnego związku małżeńskiego, aby nie utracić uprawnienia do alimentów od byłego małżonka

Jak przestać płacić alimenty na rzecz byłego małżonka, byłej małżonki?

O uchyleniu alimentów orzeka sąd. Należy wnieść pozew o uchylenie alimentów do właściwego sądu, prawidłowo skonstruować żądanie, przygotować i załączyć dowody, powołać świadków.

Uchylenie alimentów płaconych na dziecko

Na wstępie warto wskazać, że sytuacja gdy dochodzi do uchylenia alimentów na małoletnie dziecko występuje bardzo rzadko i wymaga szczególnych okoliczności. Wynika to z ogólnej istoty alimentów które służą zabezpieczeniu potrzeb dziecka poprzez dostarczenie mu środków utrzymania (w głównej mierze pieniędzy).

Kiedy możliwe jest uchylenie alimentów na dziecko?

Trzeba powiedzieć wprost, alimenty na dziecko małoletnie (do ukończenia 18 roku życia) bardzo ciężko jest uchylić i sądy czynią to niezwykle rzadko.

W zasadzie wymaga to sytuacji tak wyjątkowej i szczególnej, uniemożliwiającej zobowiązanemu w całości płacenie alimentów na dziecko np. bardzo trudna sytuacja finansowa uniemożliwiające płacenie w całości alimentów (czy też np. stwierdzenie braku ojcostwa dziecka na które ojciec dotychczas łożył alimenty) W praktyce bardziej powszechne jest uchylenie alimentów w sytuacji gdy dziecko zmieni osobę u której na co dzień przebywa, tzn. w przypadku gdy dziecko będące dotychczas przy matce z różnych powodów zmieni miejsce pobytu na u boku ojca. W takiej sytuacji winno to powodować uchylenie dotychczasowego płacenia alimentów przez ojca i przeniesienie przez sąd tego obowiązku na matkę.

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

W tym przepadku sytuacja jest diametralnie inna i w praktyce możliwe jest uchylenie w całości lub w części płaconych dotychczas alimentów. Jako podstawę uchylenia przyjąć należy zaistnienie następujących sytuacji:

  • dziecko jest w stanie się samo utrzymać
  • uprawniony posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się
  • realizowanie obowiązku alimentacyjnego łączy się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem – trudna sytuacja finansowa rodzica uniemożliwia mu łożenie na rzecz dziecka alimentów
  • dziecko nie dokłada starań, żeby wreszcie zacząć samodzielnie się utrzymywać
  • żądanie alimentów jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego

W praktyce w przypadku gdy dorosłe dziecko nie czyni starania o własne samodzielne utrzymanie, nie podejmuje pracy, nie kontynuuje nauki istnieje podstawa i szansa na uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?

W każdym przypadku o uchyleniu alimentów lub stwierdzeniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego stwierdza sąd po przeprowadzeniu postępowania wszczynanego na wniosek osoby która domaga się uchylenia. Podstawą wszczęcia sprawy jest pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Chcesz dowiedzieć się czy możesz uzyskać uchylenie alimentów? Jak wygląda pozew o uchylenie alimentów? Rozważasz swoje szanse na przeprowadzenie takiej sprawy? Skonsultuj sprawę z naszą Kancelarią.

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?