Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest formą opuszczenia zakładu karnego przed faktycznym odbyciem całej kary na jaką skazano daną osobę. W gwarze więziennej warunkowe przedterminowe zwolnienie zwane jest „wokandą”.

Zgodnie z kodeksem karnym skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, sposób jego życia przed popełnieniem oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, a zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadniają przypuszczenie, iż sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, i mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte.

Na czym polega warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Polega ono na zwolnieniu skazanego z więzienia w celu odbycia reszty kary na wolności. Czas pozostały do końca kary jest wówczas uważany za czas próby.

Kiedy sąd może dać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe zwolnienie może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez skazanego co najmniej:

  • połowy kary, jeżeli odbywa ją po raz pierwszy,
  • dwóch trzecich kary, jeżeli skazany jest recydywistą

Szczególne warunki dotyczą skazanych na najsurowsze wyroku i tak np. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Art. 78. Kodeksu Karnego [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia]
§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, a jeżeli wymierzono karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 25 lat – po odbyciu co najmniej 15 lat kary.
§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast skazanego określonego w art. 64 § 2 lub art. 64a oraz skazanego, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności, po odbyciu trzech czwartych kary.
§ 3. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 30 lat kary.

Czy sąd może ograniczyć warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Tak. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.

Przykładowo sąd może orzec, że skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po 5 latach, a nie czterech.

Czym jest okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu?

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż rok ani dłuższy niż 5 lat; jeżeli skazanym jest młodociany, okres ten nie może upłynąć przed ukończeniem przez niego 21 roku życia.

Uznanie kary za wykonaną przy warunkowym zwolnieniu?

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Art. 82 Kodeksu Karnego
Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Czy sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Tak. Sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Orzeka wówczas w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Przesłanki odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia są obligatoryjne, czyli takie gdy sąd musi odwołać warunkowe zwolnienie, oraz fakultatywne gdy może je odwołać, ale nie musi.

Obligatoryjnie:

Fakultatywnie:

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia rodzi dla skazanego negatywne skutki. W szczególności w zakresie starania się o kolejne tego typu zwolnienie.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?