Zabezpieczenie alimentów

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Zabezpieczenie alimentów na czas procesu

W przypadku procesów sądowych w których strona dochodzi alimentów na dziecko, bądź też na siebie gdy mówimy o procesie rozwodowym z winy pozwanego współmałżonka na etapie postępowania tj. przed jego wszczęciem jak i w trakcie możliwe jest i powszechne zabezpieczenia alimentów na czas procesu.

Kancelaria w tego typu sprawach w pismach wszczynających postępowania (jak i później gdy np. na późniejszym etapie przystępuje do sprawy) składa w imieniu klienta wniosek o zabezpieczenie alimentów tak aby na czas procesu klient dysponował środkami finansowymi w celu np. zabezpieczenie potrzeb finansowych dziecka i nie musiał przez to czekać na zakończenie często długotrwałego procesu.

Kwestia wysokości zabezpieczanych alimentów jest wyjaśniania klientowi, na etapie składania wniosku i szeroko współpracujemy z Klientem przy redagowaniu wniosku, kompletowaniu dokumentów stanowiących dowody dzięki którym czynimy starania by uzyskać dla klienta najwyższe możliwe alimenty w drodze zabezpieczenia. Co ważne o zabezpieczenie alimentów wnosimy z wyrównaniem tak aby jeśli upłynie określony czas od momentu złożenia pozwu w sądzie do uzyskania zabezpieczenia klient uzyskał wyrównania alimentów od zobowiązanego za czas jaki oczekiwał na zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Jak wynika z art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych względem małoletniego dziecka reguluje art. 135 § 1 k.r.o. Zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jak wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S., alimenty obejmują obowiązek zapewnienia warunków egzystencji, a więc wyżywienia, ubrania, higieny osobistej, leczenia, a więc zaspokojenia potrzeb fizycznych, jak również dostarczenia rozrywek, wypoczynku, wykształcenia tak ogólnego, jak i zawodowego ( vide Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 19 lutego 2014 roku, o sygn. I SA/Sz 806/13). Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego (art. 135 § 2 k.r.o).

Chcesz wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie? Nie wiesz ile możesz w drodze zabezpieczenia uzyskać alimentów? Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie? Skontaktuj się ze mną

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?