Zatrzymanie przez Policję – czym jest?

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Zatrzymanie

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Policja ma również prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Policja zatrzymuje osobę również na polecenie prokuratora gdy:

  • podejrzany będąc wezwanym celem przedstawienia mu zarzutów albo ich zmiany nie stawia się na wezwanie,
  • jeżeli osoba podejrzana nie stawia się na wezwanie w celu poddania się oględzinom lub badaniom ciała, w tym badaniom psychologicznym i psychiatrycznym;
  • jeśli osoba jak wyżej w sposób bezprawny utrudnia postępowania

Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Osoba zatrzymana ma pewne prawa w tym prawo do pomocy adwokata. Niezwłocznie po dokonaniu zatrzymania należy umożliwić osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa nawiązanie kontaktu z obrońcą oraz rozmowę z nimJest to o tyle ważne, że często na tym etapie postępowania przeprowadzane są czynności które mogą mieć wpływ na dalszy los danej osoby.

Pozostałe prawa zatrzymanego to m.in.:

  • prawo do informacji za co została zatrzymana
  • prawo do informacji za jakie przestępstwo zostaje zatrzymana
  • prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza
  • dostęp do pierwszej pomocy medycznej
  • prawo do bycia wysłuchanym
  • prawo do złożenia zażalenie na zatrzymanie

Jak się odwołać od zatrzymania?

Prawo do złożenia zażalenie od zatrzymanie jest istotnym prawem osoby zatrzymanej. Sąd bada zasadność, legalność oraz prawidłowość zatrzymania. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego, lecz składa się je do organu, który dokonał zatrzymania (art. 246 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni i liczy się od chwili zatrzymania (art. 460 k.p.k.). Warto skorzystać z pomocy adwokata przy składaniu zażalenie na zatrzymanie. Gwarantuje to rzetelną ocenę zatrzymania przez Sąd. Kancelaria specjalizuje się w prawo karne adwokat rzeszow.

Ile trwa zatrzymanie?

Zgodnie z art. 248 kodeksu postępowania karnego, zatrzymanego należy zwolnić natychmiast po ustaniu przyczyny zatrzymania, a w każdym razie w ciągu 48 godzin, pod warunkiem, że nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd na podjęcie takiej decyzji ma jedynie 24 godziny.

Niewydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu skutkuje koniecznością natychmiastowego zwolnienia. Zatrzymanego należy zwolnić również w każdym wypadku na polecenie sądu lub prokuratora. Nie można go również ponownie zatrzymać na podstawie tych samych faktów i dowodów. Łącznie zatrzymanie może trwać nie dłużej jak 72 godziny.

Jesteś bliskim osoby zatrzymanej? Szukasz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług kancelarii. Obrona w sprawach prawo karne adwokat rzeszow to ścisła specjalizacja kancelarii kliknij tutaj

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?