Zmiana kontaktów z dzieckiem

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Zmiana kontaktów z dzieckiem

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że raz uregulowane kontakty z dzieckiem czy to w wyroku rozwodowym, ugodzie sądowej, ugodzie przed mediatorem mogą być na późniejszym etapie zmienione. Podobnie jak przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem taka zmiana może być zgodnie uregulowana w drodze porozumienia stron, natomiast gdy nie ma mowy o zgodnym porozumieniu konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Sądu o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem.

Wniosek do sądu o zmiana kontaktów z dzieckiem

Sprawę rozpoznaje sąd rodzinny którym jest najczęściej sąd w miejscowości w której mieszka dziecko. We wniosku o zmiana kontaktów z dzieckiem należy podać proponowaną zmianę np. poprzez poszerzenie liczby godzin widzenia z dzieckiem jak też wskazać a najlepiej dołączyć poprzednie orzeczenie o kontaktach tak by sąd mógł zwrócić się do sądu który to orzeczenie wydał o nadesłanie akt sprawy

Podobnie jak przy sprawie o ustalenie kontaktów również przy zmianie kontaktów możliwy jest wniosek o zabezpieczenie tych postulowanych kontaktów z dzieckiem.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeśli dotychczasowo uregulowane kontakty dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów (np. ojcem, matką, dziadkami) nie są zgodne z jego dobrem można domagać się w ramach sprawy o zmianę kontaktów z dzieckiem ich ograniczenia np. poprzez ograniczenie nocowania dziecka u uprawnionego do kontaktów.

Przykładowe przyczyny gdy może być zasadne ograniczenie kontaktów to:

  • zaniedbywanie dziecka, nie odrabianie lekcji szkolnych z dzieckiem
  • niewłaściwy przebieg tych kontaktów: spożywanie alkoholu w obecności dziecka,
  • słaba więź z uprawnionym do kontaktów np. dziecko boi się ojca, nie chce kontaktów z ojcem itp.

Ile kosztuje sprawa o zmianę kontaktów z dzieckiem?

Opłata sądowa od sprawy o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem wynosi 100 zł (stan na 2023 r.)

W sprawie może zajść konieczność przeprowadzenie przez Sąd wywiadu kuratora w związku z czym przeważnie zaliczkę na taki dowód musi uiścić wnioskodawca koszt: poniżej 100 do 200 zł. Jeśli sprawa będzie wymagała dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (co to za instytucja i czym się zajmuje dowiesz się tutaj) koszty sprawy wzrosną od kilkuset złotych nawet do 1000 zł

Ile kosztuje adwokat w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Koszty adwokata są zróżnicowane. Zawsze jak w każdej sprawie zależą od indywidualnego przypadku gdyż każda sprawa jest inna i ma swoją specyfikę. Taniej wyniesie prowadzenie sprawy przez adwokata gdy istnieje wstępne porozumienie między klientem a drugim rodzicem co do kontaktów z dzieckiem, a inne w sprawie która z uwagi na stopień konfliktu może potrwać nawet kilka lat.

Chcesz się dowiedzieć ile kosztować Cię będzie adwokat Rzeszów zmianę kontaktów z dzieckiem? Nie wiesz od czego zacząć taką sprawę skontaktuj się z nami. Zadzwoń lub napisz odpowiemy na każde pytanie!

Przebieg sprawy o zmianę kontaktów z dzieckiem

Sąd zasadniczo proceduje podobnie jak przy sprawie o ustalenie kontaktów. Wyznacza rozprawę na której przesłuchuje strony, przeprowadza dowody (w tym np. wywiad kuratora opinię OZSS) ustala, czy kontakty poszerzone są właściwe dla dobra dziecka, a następnie orzeka o zmianie kontaktów w drodze postanowienia. W sprawie możliwa też jest mediacja.

Zgodnie z art. 113 kro niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Artykuł 113 1§1 kro mówi z kolei, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ile czeka się na ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Sprawy tego typu wymagają przeprowadzenia rozprawy, przesłuchania rodziców i często innych dowodów. W zależności do stopnia konfliktu miedzy rodzicami sprawa może trwać krótko kilka miesięcy do kilku lat. Dlatego w tego typu sprawach bardzo ważny jest wniosek o zabezpieczenie kontaktów złożony we wniosku o ustalenie kontaktów

Szybkość z jaką ustalają kontakty sądy zależy od poszczególnego sądu i obłożenia tego sądu sprawami.

Chcesz zmienić kontakty z dzieckiem? Poszerzyć je? Jako matka nie zgadzasz się na zmianę kontaktów, noclegi dziecka u ojca? Zadzwoń lub napisz do mnie pomogę!

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?