W aktualnym stanie prawnym jazda po alkoholu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości rodzi szereg negatywnych konsekwencji życiowych dla oskarżonego. W obecnym stanie prawnym na rok 2023 kierujący pojazdem u którego stwierdzono stan nietrzeźwości odpowiada za przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego.

Co to jest stan nietrzeźwości?

Stan nietrzeźwości zachodzi gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość lub
  2. zawartość alkoholu w wydychanym w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość
Jaka kara za jazdę po alkoholu 178a kodeksu karnego?

W przypadku postawienia przez Prokuratora zarzutu jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a kodeksu karnego trzeba się liczyć z tym, że sąd który będzie orzekał w tej sprawie orzeknie w braku innych wniosków oskarżonego, w następujący sposób:

  • wymierzy karę: grzywnę, karę ograniczenia wolności (potocznie prace społeczne) karę pozbawienia wolności do 2 lat, z jej warunkowym zawieszeniem, bądź tzw. bezwzględną karę pozbawienia wolności wiążącą się z obyciem kary w zakładzie karnym,
  • orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres minimum 3 lat
  • orzeknie świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
  • zaliczy na poczet czasu na który sąd zabiera prawo jazdy okres od zatrzymania uprawnień przez Policję do czasu wydania wyroku przez sąd,
  • obciąży kosztami postępowania, bądź odstąpi od obciążania oskarżonego tymi kosztami
Kara „główna” za jazdę w stanie nietrzeźwości (grzywna, ograniczenie wolności, kara pozbawienia wolności do 2 lat)

Po pierwsze Sąd wymierzy karę za popełnienie czynu zgodnie z ustawą może to być:

Grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat

Od czego zależy którą karę sąd wymierzy? Mówiąc ogólnie od ilości stwierdzonego alkoholu. Ponadto od okoliczności zdarzenia czy też postawy sprawcy itp. Rolą sądu w tej sprawie jest wymierzyć karę w sposób indywidualny adekwatny do okoliczności każdej sprawy. Nie sposób zatem ustalić uniwersalnej kary, którą sąd stosuje „najczęściej”
Ogólnie można stwierdzić, że grzywna będzie wymierzona w przypadku np. pierwszego skazania, gdy ilość alkoholu u sprawcy była niska. Ponadto gdy kontrola drogowa miała charakter rutynowy i nie wiązała się
z popełnieniem przez sprawcę jakiegoś poważnego wykroczenia.
Natomiast surowsze kary wymierzane będą gdy okoliczności sprawy były poważniejsze. Dla przykładu kara 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, może zostać wymierzona w przypadku sprawcy który miał powyżej 1 promila i popełnił wykroczenie drogowe. A ponadto jeszcze przekroczył
w sposób znaczący prędkość. Lub gdy kierujący pojazdem stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu podczas jazda po alkoholu, jadąc na przykład zygzakiem po drodze.

Środek karny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres od 3 lat

W razie skazania sprawcy za jazdę po alkoholu art. 178a kodeksu karnego sąd obowiązkowo zabiera prawo jazdy na okres minimum 3 lat a może zabrać na więcej. Ustawodawca od czasu nowelizacji kodeksu karnego którym zmieniono ten przepis nie pozostawia sądowi w zwykłym trybie orzekania możliwości orzeczenia zakazu w mniejszym zakresie jak 3 lata.

Konsekwencje orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata

W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat (i więcej) oprócz utraty prawa jazdy, kierujący musi dopełnić czynności administracyjnych niezbędnych do jego odzyskania po upływie tych 3 lat.

Po upływie tego okresu kierujący aby odzyskać prawo jazdy musi:

  1. zdać ponownie egzamin na prawo jazdy,
  2. przejść pozytywnie testy psychologiczne oraz próby wątrobowe,
  3. złożyć wniosek o przywrócenie uprawnień po spełnieniu ww. wymogów

Odzyskanie prawa jazdy przed upływem terminu 3 letniego jest możliwe po uzyskaniu zgody sądu na jazdę z tzw. alko-blokadą oraz spełnieniu wymogów określonych powyżej. Więcej o alko-blokadzie oraz procedurze udzielenie zgody dowiesz się z tego artykułu kliknij tutaj

Więcej o administracyjnych czynnościach, które trzeba spełnić aby odzyskać prawo jazdy po okresie zakazu orzeczonego przez sąd znajdziesz tutaj

Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

W modelowym wyroku, Sąd za jazda po alkoholu w razie skazania sprawcy orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Jest to powszechne rozstrzygnięcie sądu, gdyż przepis ten nie zezwala sądowi na odstąpienie od orzeczenia tego środka w wyroku w razie skazania sprawcy za czyn z art. 178a §1 kodeksu karnego.

Zaliczenie okresu zatrzymania uprawnień na poczet zakazu prowadzenia pojazdów

Rozstrzygnięcie to jest obligatoryjnym elementem wyroku i zarazem korzystnym z punktu widzenia oskarżonego skazanego. Wynika z niego, że okres zakazu prowadzenia pojazdów biegnie nie od wydania przez sąd wyroku ale już od momentu gdy Policja zatrzymała uprawnienia.

Przykład:

Sprawcę jazda po alkoholu zatrzymano w dniu 1.01.2023 r. w tym dniu Policja zatrzymała mu uprawnienia. Wyrok skazujący sąd wydał 1.06.2023 r. i stał się on prawomocny. Okres 3 lat zakazu biegnie od 1.01.2023 r. a nie dopiero od dnia wyroku sądu.

Obciążenie kosztami postępowania

Sąd karny orzekając wyrokiem musi zawrzeć w nim także kto ponosi koszty postępowania.
W modelowym przykładzie koszty te poniesie oskarżony. Albowiem to jego sąd zwyczajowo obciąża kosztami całej sprawy. Oczywiście z uwagi na trudną sytuację majątkową sąd może odstąpić od obciążania tymi kosztami i nie jest rzadkością gdy sądy, na wniosek lub nawet bez wniosku oskarżonego decydują się tak rozstrzygnąć tą kwestię.

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazda po alkoholu

Pomimo wyraźnego zaostrzenia przepisów dla kierujący którzy dopuszczają się jazda po alkoholu ustawodawca nie wykluczył możliwości warunkowego umorzenia postępowania karego dla osób które dopuściły się jazda po alkoholu. Co daje takie warunkowe umorzenie? Otóż w przypadku warunkowego umorzenie postępowania sąd ma możliwość odebrania prawa jazdy na krócej aniżeli 3 lata. W mojej ocenie uzyskanie takiego warunkowego umorzenia zależy od indywidualnego przypadku i okoliczności sprawy. Warto wiedzieć, że obecnie praktycznie nie spotyka się żeby bądź to prokurator w drodze złożenia wniosku o warunkowe umorzenie bądź sąd z urzędu wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie o czyn z art. 178a §1 kodeksu karnego. Wymaga to zatem inicjatywy oskarżonego i podjęcia aktywnej obrony i „przekonania” sądu do wydania akurat takiego orzeczenia.

Jeśli chcesz sprawdzić czy możesz uzyskać warunkowe umorzenie postępowania za jazda po alkoholu? Uzyskać zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata zadzwoń teraz. Skontaktuj się z nami. Kancelaria posiada bogate i długie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Kliknij tutaj i sprawdź jak możemy pomóc

Kliknij aby ocenić
Udostępnij wpis:
Adwokat Marcin Szmigiel
Adwokat Marcin Szmigiel
Artykuły: 7
Zadzwoń do mnie!