Podwyższenie alimentów

Spis treści - z tego wpisu dowiesz się:

Podwyższenie alimentów z tego wpisu dowiesz się jak przebiega sprawa o podwyższenie alimentów. Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przepisy prawa dopuszczają zatem możliwość podwyższania alimentów. Najczęściej w praktyce spotykam się z żądaniem podwyższenia alimentów na rzecz dzieci. Jak w każdym procesie tak też w sprawach o podwyższenie alimentów niezbędne jest udowodnienie swoich racji przed sądem. Podwyższenie alimentów gdy jest sporne tzn. osoba która je płaci nie zgadza się albo w ogóle na ich podwyższenie albo na określoną kwotę wymaga złożenia sprawy do sądu o podwyższenie alimentów oraz przeprowadzenia procesu w którym sąd zbada sprawę i wyda wyrok podwyższający alimenty bądź oddalający takie żądanie.

Kto orzeka o podwyższeniu alimentów?

O podwyższeniu alimentów w sytuacji gdy rodzice dziecka nie zawrą ugody w tym zakresie orzeka sąd. Sąd działa wyłącznie na wniosek osoby która domaga się podwyższenie alimentów na dziecko. Co ważne osoba dochodząca podwyższenia alimentów zwolniona jest całkowicie z kosztów sądowych i nie płaci żadnych opłat sądowi.

Kiedy sąd podwyższy alimenty?

Gdy w procesie wykażemy konieczność ich podwyższenia np. wzrost potrzeb dziecka związany z ich rozwojem, bądź sytuacja zdrowotną dziecka. Podwyższenie alimentów jest również możliwe z uwagi na czynnik inflacji.

O ile można podwyższyć alimenty?

Doświadczenie zawodowe każe mi przyjąć, że to o ile sąd może podwyższyć alimenty w Twoim przypadku zależy od szeregu czynników które należy ocenić indywidualnie. Najlepiej jest omówić to w jakim stopniu zmieniła się sytuacja dziecka i jak ona uzasadnia żądanie wyższych alimentów a także jakie dowody zostały zgromadzone jaka jest sytuacja osoby zobowiązanej do płacenia alimentów itp. Zawsze przed zleceniem tego typu sprawy zalecam konsultację z kancelarią gdzie wspólnie ocenimy jakie realnie podwyższenie możemy uzyskać w sadzie.

Kiedy podwyższenie alimentów będzie zasadne?

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu.

Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 k.c. powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe zobowiązanego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1969 roku, III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15)

Chcesz rozpocząć sprawę o podwyższenie alimentów? Skontaktuj się ze mną już teraz

Kliknij aby ocenić
Facebook
Twitter
Threads
LinkedIn

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Ostatnie artykuły:

Jestem adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych rzeszowskich Kancelariach Adwokackich. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015 r. prowadzę w Rzeszowie indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych. Moją szczególną specjalizacją jest dochodzenie dla klientów odszkodowań powypadkowych, któremu poświęciłem znaczącą część mojej drogi zawodowej. Mówię w języku angielskim i niemieckim. 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Wpisy Archiwalne

Skorzystaj z moich usług teraz

Wiem jak Ci pomóc.

Kliknij w poniższy przycisk i skontaktuj się ze mną. Pomoże to mi poznać Twój problem prawny i wspólnie znajdziemy właściwe jego rozwiązanie. Nie zwlekaj! Skontaktuj się już teraz.

Masz pytanie od mnie? Szukasz pomocy prawnej?