Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje kwestii jaka ma być, czy jaka jest właściwa wysokość alimentów jakie ma otrzymywać dziecko. Oznacza to, że:

 • wysokość alimentów nie ma górnej ani dolnej granicy
 • wysokość alimentów dla dziecka oceniana jest zawsze indywidualnie w toku sprawy sądowej przez sąd
 • to ile dziecko dostanie alimentów zależy od potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych tego kto ma płacić alimenty

Brak limitu górnej i dolnej kwoty alimentów

Skoro zatem wysokość alimentów nie jest limitowana w teorii można dochodzić dowolnej kwoty z tego tytułu. W praktyce zaś sąd orzekający w wydziale rodzinnym w dany mieście (bądź w wydziale cywilnym w sprawie rozwodowej gdy w jej toku dochodzone są alimenty) dysponuje taką ilością bogatego orzecznictwa w kwestii wysokości alimentów, że można przyjąć, że sąd będzie się starał dążyć by alimenty w podobnych przypadkach były ustalane na podobnym poziomie. Oznacza to, że jeśli chcemy dochodzić wysokich alimentów musimy przedłożyć odpowiednie dowody i udowodnić wysokie potrzeby dziecka, jak też że osoba która ma płacić alimenty posiada możliwości zarobkowe płacenia tychże wysokich alimentów.

Alimenty zawsze ustalane indywidualnie

Podkreślić trzeba, że Sąd musi ocenić złożony pozew o alimenty indywidualnie musi zatem ocenić sytuację majątkową zobowiązanego i potrzeby dziecka w tym konkretym przypadku. Zatem często spotykane u klientów twierdzenia, że jego znajomy czy znajoma otrzymali kwotę alimentów wysokości „x” rzadko przekładają się na sytuację tego klienta. Każdy przypadek jest bowiem sytuacją odrębną i każda sprawa jest oceniania indywidualnie przez Sąd. To na dochodzącym spoczywa ciężar udowodnienia wysokości alimentów, przedłożenia dowodów na potrzeby dziecka i wykazania możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Potrzeby dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi o bieżących potrzebach dziecka. Czym są potrzeby dziecka? To nic innego jak koszt utrzymania i wychowania dziecka ponoszony przez osobę przy której dziecko mieszka.

Można tutaj zaliczyć:

 • wyżywienia,
 • ubrania,
 • środków czystości,
 • kosztów mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, 
 • gdy to konieczne kosztów leczenia
 • koszty wychowania to np.
 • koszty edukacji
 • koszty rozwijania pasji
 • koszty hobby dziecka itp.

Wszystkie te czynniki bierze pod uwagę sąd oceniając potrzeby dziecka. Zatem jeśli dziecko wymaga specjalistycznego leczenia czy jego hobby jest np. jazda konna i dziecko chce tą pasje rozwijać to przy orzekaniu wysokości alimentów sąd winien to uwzględnić.

Możliwości majątkowe osoby zobowiązanej

To drugie i równie ważne kryterium przy ustalaniu przez Sąd wysokości alimentów. Tłumacząc to pojęcie możliwie najprościej są to głównie dochody jakie zarabia osoba zobowiązana do alimentów i wliczamy tutaj np. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z innego tytułu.

Ale to nie wszystko przez określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” należy rozumieć także te, dochody które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności  i przestrzeganiu zasad  prawidłowej gospodarki oraz stosownie do  swoich sił umysłowych i fizycznych.

Wynika z tego, że sąd orzekając alimenty ustala ile zarabia osoba która ma je płacić. Wlicza tutaj np. zarobki z tytułu pracy w tym nagrody, świadczenia dodatkowe itp. Natomiast przy ustalaniu wysokości alimentów sąd może uwzględnić też fakt, że zobowiązany do alimentów może podjąć dodatkową pracę z której zarobki powinien przeznaczyć na potrzeby dzieci.

Często sąd ustala alimenty przyjmując np. że osoba zobowiazana do płacenia alimentów powiedzmy ojciec dziecka powinen podjąć dodatkową pracę bo jest zdrowy, wykształcony i pieniądze z tego uzyskiwanie powinien przeznaczyć na dziecko.

Alimenty a świadczenie 500+

Warto tutaj zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa m.in. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dlatego też pobieranie świadczenia 500+ nie ma znaczenia dla Sądu przy ustalaniu wysokości alimentów.

Więcej o świadczeniu 500+ znajdziesz tutaj.

Wysokość alimentów w 2023 r.

Wysoka inflacja oraz sytuacja gospodarcza w Polsce powoduje, że w ostatnim czasie wysokość alimentów znacząco wzrosła. Często spotykam się z zasądzaniem przez Sąd alimentów w przedziale od 900 zł do 1.200 zł miesięcznie dla jednego dziecka. Alimenty te wynoszą wyżej w przypadku gdy osoba zobowiązana posiada wyższe możliwości majątkowe wtedy można spotkać przypadki gdy sąd przyznaje po 1.500 zł miesięcznie alimentów.

Jesteś ciekawa/ciekawy ile mogą wynieść alimenty w Twojej sprawie? Skontaktuj się z Kancelarią.

Warto podkreślić, że dobrze napisany pozew o alimenty, w dodatku dobrze uzasadniony, do którego dołączone są dobre dowody pomaga w ustalaniu przez Sąd wysokich alimentów. W naszej Kancelarii nasz Adwokat Rzeszów pomoże Ci przygotować pozew o alimenty czy też poprowadzi sprawę sądową o alimenty. Potrzebujesz pozwu o alimenty? Chcesz zacząć sprawę o alimenty? Skontaktuj się z Kancelarią.
Zobacz ofertę spraw alimentacyjnych prowadzonych przez Kancelarię kliknij tu.

Kliknij aby ocenić
Udostępnij wpis:
Adwokat Marcin Szmigiel
Adwokat Marcin Szmigiel
Artykuły: 7
Zadzwoń do mnie!