prawo pracy adwokat rzeszow

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi sprawy i świadczy doradztwo z zakresu prawo pracy adwokat Rzeszów.

Nasza pomoc w szczególności obejmuje prowadzenie następujących rodzajów spraw:

  • dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,

  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy,

  • o odszkodowanie za niesłuszne lub naruszające przepisy prawa wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy,

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,

  • dotyczące świadectw pracy, sprostowania świadectwa pracy,

  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej, pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w tzw. służbach mundurowych

  • odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu, 

  • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,

Szukasz pomocy adwokata za zakresu prawa pracy? Skorzystaj pomocy naszej Kancelarii. Skontaktuj się już teraz kliknij tutaj Przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy w dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym. Nasza wiedza oraz doświadczenie wynikające z wielu zakończonych sukcesem spraw z zakresu adwokat prawo pracy rzeszow pozwala nam na świadczenie na rzecz Klienta wysokiej jakości usług prawnych. Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa pracy? Zadzwoń lub napisz już teraz?

Warto wiedzieć!

Pracownik wnoszący powództwo jest ustawowo zwolniony od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50.000 zł (art. 96 ust. 1 pkt 4 i art.) Dzięki temu decydując się na wniesienie sprawy do sądu do ww. kwoty nie zapłacisz kosztów sądowych.

Przed sądem pracy pracownik lub pracodawca może działać samodzielnie, przez przedstawiciela ustawowego bądź poprzez ustanowionego przez siebie pełnomocnika, którym może być radca prawny albo adwokat. Ponadto pełnomocnikiem pracownika może zostać ustanowiony inspektor pracy, przedstawiciel związku zawodowego albo pracownik zatrudniony w zakładzie pracy, w którym pracownik pracuje lub wcześniej pracował.

W sprawach z zakresu prawa pracy wydany wyrok, zasądzający na rzecz pracownika należność, podlega natychmiastowej wymagalności w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu pracownikowi. Polega to na tym, że sąd z urzędu nadaje taki rygor przy wydawaniu wyroku, zaś pracownik, dysponując nim, może wszcząć postępowanie egzekucyjne przed komornikiem celem wyegzekwowania zasądzonej należności. W przypadku zakończenia postępowania apelacyjnego w ten sposób, że złożona apelacja została oddalona, a tym samym utrzymano w mocy wyrok sądu I instancji, wyrok ten podlega natychmiastowemu wykonaniu także w części, w której sąd I instancji nie nadał mu rygoru natychmiastowej wykonalności. Więcej tutaj.

Sprawy prawo pracy adwokat rzeszow w Kancelarii prowadzą:

Adwokat Marcin Szmigiel - adwokat Rzeszów

Adwokat Marcin Szmigiel

adwokat Karolina Domiszewska - Rzeszów

Adwokat Karolina Domiszewska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami:

Dane adresowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Szmigiel
Al. Rejtana 53a lok. 108c
35-326 Rzeszów

NIP: 8191655904
REGON: 362891091

ING Bank Śląski:
28 1050 1562 1000 0092 1794 4967

Artykuły
O kancelarii
Kontakt

Zadzwoń do mnie

phone 512 e1678314298453(48) 692-505-424

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 -17:00.

Kliknij aby ocenić
Zadzwoń do mnie!